کسب رتبه برتر کشوری توسط اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان


 
اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان در ارزیابی اکثر شاخص های کشوری، موفق به کسب رتبه برتر در سطح کشور در سال ۹۳ شد.
 
کسب رتبه برتر کشوری توسط اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان

              
خبر
ویژه
              
              
              
              
              
دیدگاه
بیانیه
گالری تصاویر
از نگاه دیگران
رسانه